Följ oss

Vad det innebär att lära sig stresshantering.

8 februari 2021

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner samt utforskande av viktiga livsområden ingår. Områden som att hantera krav och identifiera gränser tas upp. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande. Behandlingen innebär ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Även individuella uppföljningstillfällen kommer att ingå.

Moment som ingår:
Kognitiv beteendeterapi (KBT). Acceptance Commitment Therapy (ACT).
Att identifiera och omstrukturera aktivitetsmönster
Strategier vid stresshantering och aktivitetsbalans. Stöd och strategier för att hantera sömnbesvär. Mindfulness, medveten närvaro i vardagen och avspänningstekniker.

Efter en bedömning kan denna hjälp erbjudas om det föreligger medicinska skäl.

/Elisabeth Nordvall, Leg. arbetsterapeut, specialist arbetsterapi psykisk ohälsa, KBT-terapeut steg 1