Följ oss

Våra arbetsterapeuter kommer till dig.

16 mars 2019

Våra arbetsterapeuter gör hembesök för att hjälpa dig eller anhörig som av olika skäl har svårigheter att ta sig till mottagningen. Det kan tex handla om att ordna med hjälpmedel i hemmet för att klara vardagen.
Detta är avgiftsfritt för patienter i Stockholms län.
Välkomna att ringa City 08300402 eller järfälla 0868425880.