Följ oss

Välkommen till våra rehabgrupper

21 april 2017

För mer info om dagar och tider samt anmälan till det olika grupperna gör man via vår reception.
receptionen@affysiocenter.se eller ring 08-300402

OBS, Innan gruppstart krävs ett besök med bedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Kostnad: patientavgift 200kr eller högkostnadskort / frikort gäller.
_________________________________________________________________________________
ARTROSSKOLA (BOA, bättre omhändertagande av patienter med artros)
För höft- och knäartros med föreläsningar och träning som behandling. I föreläsningarna pratar vi om t ex artros som ledsjukdom, hur man kan förbättra vardagen, vad man ska tänka på i träningen. Innan föreläsningarna behöver du som patient träffa en sjukgymnast för bedömning.
1-2 gånger per vecka, avstämning/utvärdering efter ca 3 månader.
Läs mer om artrosskola HÄR

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se
Välkomna!

/Martin sjukgymnast, Maria arbetsterapeut, Jennifer dietist
_________________________________________________________________________________
BALANSTRÄNING, FALLPREVENTION
Balansträningen vänder sig till dig som har nedsatt balans, yrsel eller osteoporos.
En förbättrad balans har stor inverkan på människors livskvalité, prestation och välbefinnande.
Målsättningen för balansgruppen är att förbättra din balans i sittande och stående aktiviteter.
Syftet med balans- och styrketräningen är även att förebygga fall och minska rörelserädsla.
Den vanligaste skadan hos äldre är fallskador där yrsel och balanssvårigheter är en vanlig orsak.
Nedsatt balans och yrsel kan orsakas av stigande ålder, sjukdom eller skada. 

Bedömning och Balanstester görs innan du börjar av sjukgymnast.
Uppföljning görs efter 12 gånger i balansgruppen.

Vid behov för att förebygga fallrisk i hemmet erbjuder vi kostnadsfria hembesök.

Balans- och styrketräningen innehåller:
Uppvärmning till musik, balansövningar, styrketräning, stationsträning med övningar i sittande, stående och gående som är inriktade på balans, styrka och koordination. Stretchövningar och nedvarvning.

Balansgruppen leds av legitimerad arbetsterapeut och leg. sjukgymnast/fysioterapeut.

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se

Välkomna!
/Maria arbetsterapeut, Kerstyn sjukgymnast
_________________________________________________________________________________
BASSÄNGTRÄNING
Träningen som sker i 33-gradigt vatten har god effekt på personer med muskel- och ledbesvär.
Genom vattnets smärtlindrande och cirkulationsbefrämjande egenskaper passar bassängträning för många olika patientgrupper.
Vattnets avlastande egenskaper gör att bassängträning är ett fantastiskt alternativ för patienter som inte kan tillgodogöra sig vissa andra träningsformer.

Innan bassängträningen kan påbörjas: Du träffar en av våra sjukgymnaster för en bedömning.
Plats: Vattenhuset på Östermalmsgatan 65. LÄNK TILL VATTENHUSET
Viktigt att tänka på innan: God hygien krävs  och samtliga deltagare ombeds att duscha innan träningen samt använda badmössa.

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se

Välkomna!
/Maja Pernefeldt, Sjukgymnast
_________________________________________________________________________________
DIABETESTRÄNING
Livsstilsgrupp för diabetiker. Livsstil, kost och träning är viktiga delar av behandlingen vid diabetes (både typ 1 och 2). Du är därför välkommen till vår nystartade livsstilsgrupp för diabetiker på Adolf Fredriks Fysiocenter!

Vi erbjuder 2 träningspass per vecka i vårt fräscha gym samt kostsamtal med vår dietist. Träningen utförs i gruppform som cirkelträning. 

Först träffar du dietist för bedömning och sedan sjukgymnast för genomgång av gymmet. 

Dagar och tider:
Gruppträningen sker löpande under terminen med start 2017-...ej fastställt
Måndagar kl. 13–13.45
Torsdagar kl. 15–15.45

Kostsamtalen bokas individuellt och efter behov/efterfrågan. Samtalen kan komma att ske andra dagar och tider än gruppträningen.

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se
Innan gruppstart krävs ett besök med bedömning av dietist.

Välkomna!
Jennifer Westlund, legitimerad dietist
_________________________________________________________________________________
MINDFULNESS
Är ett begrepp och utövning som förekommer i många olika sammanhang. Det handlar bland annat om sinnesnärvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan man bli friare att välja hur man vill reagera och agera på det som händer i tankar, känslor och kropp. 
Grupptillfällena sträcker sig över 8 gånger, oftast en gång per vecka i en sluten grupp, alla deltagare börjar och slutar samtidigt, skriftligt material och hemövningar ingår. Forskning visar att 8 veckors träning i mindfulnessmeditation har goda effekter både vid stressrelaterade besvär och för att förebygga återfall vid återkommande depressioner.

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se
Innan gruppstart krävs ett besök med bedömning av arbetsterapeut.

Välkomna!
Elisabeth Nordwall, Legitimerad arbetsterapeut, KBT steg 1.
_________________________________________________________________________________
QIGONG
Grupp startar under våren 2017. Mer information kommer inom kort.

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se
Innan gruppstart krävs ett besök med bedömning av arbetsterapeut.

/Maria Thomée, leg. arbetsterapeut
_________________________________________________________________________________
RYGG- OCH BÅLMUSKELTRÄNING
Träning av bålstabilitet med hjälp av kroppen som belastning. 
Träningen kommer hjälpa dig att påverka din smärta och rörlighet. Målet med träningen är att lindra dina smärtor samt även att förebygga att besvären kommer tillbaka. 

Gruppen leds av sjukgymnast och arbetsterapeut

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se 
Innan gruppstart krävs ett besök med bedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Välkomna!
/Maria , Arbetsterapeut samt Dina Sjukgymnast
_________________________________________________________________________________
STRESSHANTERING
Den som upplever ohälsa, riskerar bli sjukskriven eller redan är sjukskriven p.g.a. stressrelaterade besvär t.ex. på grund av bristande återhämtning och stress i vardagen, sömnbesvär eller lättare psykisk ohälsa såsom t.ex. oro, ångest, nedstämdhet är välkommen i denna grupp. För patienter med diagnosticerat utmattningssyndrom hänvisar vi vidare till specialistvård.

Innan gruppstart krävs ett bedömningssamtal.  

Dessa moment och delar kan ingå:
Kognitiv beteendeterapi (KBT).
Att identifiera och omstrukturera aktivitetsmönster (Redesigning Daily Occupations).
Strategier vid stresshantering.
Mindfulness i vardagen.
avspänningstekniker.
Stöd och strategier för att hantera sömnbesvär.  

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Behandlingen innebär också ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner ingår. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande.

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se 

Välkomna!
Elisabeth Nordwall, Legitimerad arbetsterapeut, KBT steg 1.
_________________________________________________________________________________
Sömnprogrammet
Sömnprogrammet riktar sig till dig med stressrelaterade besvär,  och sömnproblem såsom problem med att somna in eller att ha flera uppvaknanden under natten, för tidigt uppvaknande eller dålig sömnkvalitet.  Vid kroppsliga och psykiska sjukdomsproblem bör du vara utredd av läkare så att det inte i första hand krävs annan medicinsk utredning eller behandling.

Grupprogrammet är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är en behandlingsmetod som i studier har visat ett gott resultat vid sömnproblem. Du får under programmet verktyg och strategier för att hantera och förbättra sömnen. Dessa är också ett stöd till fortsatt självhjälp på egen hand. Som en del i behandlingen ingår att föra sömndagbok för att samla information om sömnen och sådant som kan påverka sömnen. Teori varvas med praktiska uppgifter och samtal och du får börja använda tekniker som kan innebära ändrade vanor emellan kurstillfällena.

I behandlingen ingår kartläggning, kunskap om sömn, att hantera tankar och beteenden som utför problem för sömn, metoder för nedvarvning och avspänning. Målet för behandlingen är att förbättra sömnkvalitet och livskvalitet. 

Programmet är uppbyggt på 8 grupptillfällen.

Innan behandlingsserien startar krävs ett individuellt besök till arbetsterapeut för bedömning.

Dagar och tider:
Inget klart med startdatum eller tider.

Patientavgift är 200 kr/besök, frikort gäller. Tänk på att SAMTLIGA besök är en bokning och måste AVBOKAS 24 timmar innan, om inte sker en debitering på patientavgiften (200 kr) enligt Stockholms Läns Landstings avtal.

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se 

Välkommen!
Elisabeth Leg arbetsterapeut, KBT steg 1.
_________________________________________________________________________________
VIKTKONTROLL
Har du gjort flera försök till att gå ned i vikt men inte fått de resultat som du velat? Kanske har du provat diverse dieter utan respons? Önskar du att lära dig mer om kosten och att göra en livsstilsförändring som varar? Är du motiverad och redo att göra en förändring i din nuvarande livsstil?
Då kanske vår viktgrupp är något för dig!

Viktgruppen är en behandlingsserie för dig som vill ha hjälp med beteendeförändring för viktminskning och dagliga motionsvanor.
I denna grupp medföljer hemuppgifter där du bland annat ska skriva matdagbok och registrera risksituationer.
Syftet med behandlingsserien är att få ökad kunskap om mat och näring samt uppnå livsstilsförändringar som ska vara hållbara livet ut.
Vi träffas vid 9 tillfällen med 2 veckors mellanrum de 8 första tillfällena, den sista träffen är 24 veckor efter start.
Innan behandlingsserien startar krävs ett individuellt besök till dietist för bedömning.

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se 

Välkomna!
/Jennifer Westlund leg. dietist
_________________________________________________________________________________
YOGA
Yoga är en träningsform för både kropp och själ. I yoga tränar man balans, smidighet och muskulär styrka men yogan är också ett sätt att lära känna sig själv och träna på att vara här och nu. Många förknippar yogan med de fysiska ställningarna och någon som sitter stilla i lotus men yoga är mer än så.

Genom klassiska yogaövningar för rörlighet, andning, balans och styrka får du en fysisk, lugn och meditativ yoga. En upplevelse där ökad medvetenhet, närvaro och stillhet infinner sig. Ett tillåtande pass utan prestationskrav.

Syftet med yoga är att skapa balans i kroppens "energisystem" för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling. 

Några av yogans positiva effekter:
- Större stresstålighet
- Förbättrar kroppsmedvetandet
- Lindrar spänningar och smärta
- Främjar uthållighet och koncentrationsförmåga

Innan yogan kan påbörjas ska du träffa någon av terapeuterna för en bedömning.

För intresseanmälan: ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se 

Välkomna!
/Maria Thomée, leg. arbetsterapeut