Följ oss

Uppdatering Covid-19

2 november 2020

Vårt arbetssätt med anledning av Covid-19

FÖR ALLAS SKULL

1.    Alla i våra lokaler ska vara friska och varit utan pågående infektion >48 h  

2.    Vi har markerat i golv och väntrum att avstånd ska hållas.

3.    Vi uppmanar patienterna att sprita och tvätta händerna.

4.    Vi har spritflaskor framme i receptionen, i väntrummet, i behandlingsrummen och i gymmet.

5.    Vi spritar kontinuerligt av ytor i hela lokalen.

6.    Vi håller gruppträning / grupper utomhus.

7.    Vi erbjuder och föreslår vid behov utomhusträning.

8.    Vi nyttjar alla rum för att fördela oss.
a.    Vi är max 2 bokade patienter i konditionsrummet.
b.   Vi är max 2 bokade patienter i styrketräningsrummet.
c.     Vi är max 2 bokade patienter i gymparummet.
d.   Vi är max 3 friskvårdstränande i lokalen samtidigt.
e.    Vi är max 5 personer sammanlagt i vardera träningsrum.
f.      Om man har bekräftat varit sjuk och/eller har antikroppar räknas de ej in. Medpatienter ska informeras av den med antikroppar.

9.    Riskpatienter avrådes till inomhusvistelse, men nekas ej.
Nytta vägs mot risk.

10.     Vi ställer patientstolen längre bort vid samtal.

11.     Om patienten har munskydd tar även vi på oss munskydd.

12.    Om vi är närmare än 1,5 meter ska terapeutens och patientens andningsvägar riktas bort från varandra, alternativ ska munskydd användas.