Följ oss

Testa konditionen på Fysiocenter

3 februari 2013

Hej på er!
Hur är det med flåset ?
Det tar oss ca 30 minuter att testa det och alla klarar faktiskt av att utföra ett konditionstest på cykel.

Vi jämför ditt värde med andra i samma ålder men fram för allt så ser vi om du kommer upp på den nivå som behövs för minska risken för ohälsa.
Välkommen och boka på 08-300402.

När man pratar om livsstilsfaktorer är forskarna inne på dålig kondition ar en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern.

Med regelbunden fysisk aktivitet enligt rekommendationen menas en aktivitet som utförs dagligen i 30 minuter om den ar av måttlig intensitet, alternativt minst tre gånger per vecka om den ar högintensiv, faktum är att 15 min Intervallträning räcker. Läs mer om detta i DNs artikel 3 feb.

MVH, Anders m.fl på Fysiocenter