Följ oss

Studie om effekterna av naprapatbehandling publicerad!

7 februari 2010

Leg Naprapat Eva Skillgate och kollegor har genomfört en ambitiös studie av effekterna av naprapatbehandling på ospecifik rygg- och nacksmärta. Försökspersonerna följdes upp efter ett år och resultatet av den studien har i dagarna publicerats i BMC Musculoskeletal Disorders. Som väntat var resultatet mycket lovande för naprapatin!

Få studier har gjorts om just naprapatens arbete och det är extra roligt att denna studie, som visat så bra resultat, är gjord här i Sverige och har fått bra genomslag utomlands.

409 personer med ospecifik rygg- eller nacksmärta i mer än två veckor delades in i två grupper. Den ena, Indexgruppen, fick behandling av naprapat med manipulation, massage och stretching. Den andra gruppen, Kontrollgruppen, fick av läkare råd om att hålla sig aktiva och verktyg för att hantera smärtan. 85% av deltagarna svarade på uppföljningsenkäten efter först 6 månader och sedan efter ett år. Gruppen som fått naprapatbehandling hade övervägande mindre smärta och funktionsnedsättning än kontrollgruppen vid båda tillfällena. Skillanden mellan grupperna var stor nog att vara statistisk signifikant.

Här finns en länk till studien på BMC: http://www.biomedcentral.com/1471-2474/11/26