Följ oss

Stresshantering under vårterminen 2017

9 januari 2017

Den som upplever ohälsa, riskerar bli sjukskriven eller redan är sjukskriven p.g.a. stressrelaterade besvär t.ex. på grund av bristande återhämtning och stress i vardagen, sömnbesvär eller lättare psykisk ohälsa såsom t.ex. oro, ångest, nedstämdhet är välkommen till vår grupp under vårterminen 2017.

När: Torsdagar 14.45 samt 17.45
Var: Drottninggatan 114
Terapeut: Arbetsterapeut Elisabeth Nordvall
Hur: Ring 08-300402 så får du börja med att träffa Elisabeth för ett bedömningssamtal.

patienttaxa 200 kr, högkostnadskortet (upp till 1 100 kr) och frikort gäller.

Dessa moment och delar kan ingå:
Kognitiv beteendeterapi (KBT).
Att identifiera och omstrukturera aktivitetsmönster (Redesigning Daily Occupations).
Strategier vid stresshantering.
Mindfulness i vardagen.
avspänningstekniker.
Stöd och strategier för att hantera sömnbesvär.  

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Behandlingen innebär också ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner ingår. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande. 

Välkomna!