Följ oss

Stresshantering i grupp VT -2018

5 december 2017

Stresshantering i grupp
Den som upplever ohälsa, riskerar bli sjukskriven eller redan är sjukskriven p.g.a. stressrelaterade besvär t.ex. på grund av bristande återhämtning och stress i vardagen, sömnbesvär eller lättare psykisk ohälsa såsom t.ex. oro, ångest, nedstämdhet är välkommen i denna grupp.

Dessa moment ingår: 
Kognitiv beteendeterapi (KBT). Acceptance Commitment Therapy (ACT).
Att identifiera och omstrukturera aktivitetsmönster
Strategier vid stresshantering och aktivitetsbalans.
Mindfulness i vardagen.
Avspänningstekniker.
Stöd och strategier för att hantera sömnbesvär.

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Behandlingen innebär också ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner samt utforskande av värderad riktning ingår. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande. 

Tid: Torsdag kl. 17.30 – 18.45.

Vår 2018
Grupp 1: 11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3

10 grupptillfällen. Innan gruppstart krävs ett bedömningssamtal. I behandlingen ingår en mittenavstämning och efter gruppavslut bokas ett vidmakthållandesamtal.

Hur: Ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se 

patienttaxa 200 kr, högkostnadskortet (upp till 1 100 kr) och frikort gäller.

Välkomna!

Elisabeth Nordvall, Leg. arbetsterapeut, KBT-terapeut steg 1