Följ oss

Stresshantering i grupp startar 19 nov

21 oktober 2019

Elisabeth Nordvall på Adolf Fredriks Fysiocenter

Stresshantering i grupp

Tid: Tisdag kl. 17.30-19.00

Tillfällen: 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12, 7/1, 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2 under 2019/2020

Ring 08-300402 för att boka ett individuellt bedömningssamtal.
Patientavgift. 200 kr, högkostnadsskydd och frikort gäller.

Gruppbehandlingen inriktar sig mot patienter med stressrelaterade besvär, upplevd ohälsa, risk att bli sjukskriven eller redan är sjukskriven p.g.a. stressrelaterade besvär t.ex. på grund av bristande återhämtning och stress i vardagen. Dessa moment ingår: 
Kognitiv beteendeterapi (KBT). Inslag av Acceptance Commitment Therapy (ACT).
Att identifiera och omstrukturera aktivitetsmönster
Strategier vid stresshantering och aktivitetsbalans.
Mindfulness i vardagen.
Avspänningstekniker.
Stöd och strategier för att hantera sömnbesvär.

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Behandlingen innebär också ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner samt utforskande av värderad riktning ingår. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande. Det är betydelsefullt att du är motiverad att delta på alla grupptillfällen om inte sjukdom eller något annat oförutsett inträffar. 

Du börjar med att boka in dig på ett individuellt bedömningssamtal.
Elisabeth Nordvall, Leg. arbetsterapeut, KBT-terapeut steg 1