Följ oss

Stresshantering i grupp från 23 sept 2020

4 augusti 2020

STRESSHANTERING I GRUPP
Tid: Onsdagar kl. 17.30 - 18.30/18.50.

Plats: Adolf Fredriks Fysiocenter, Drottninggatan 114.

Denna grupp är riktad till patienter med stressrelaterade besvär på grund av bristande återhämtning i vardag eller arbetsliv. Lättare psykisk ohälsa såsom nedstämdhet och oro får förekomma. Denna grupp är inte avsedd för patienter som i första hand behöver annan behandling somatisk eller psykologisk eller har svårare grad av psykisk ohälsa. Innan inklusion i grupp krävs att du bokar ett bedömningssamtal för att utreda problematik och behov.

Ring receptionen Adolf Fredriks Fysiocenter tel 08-300402. Besökskostnad 200 kr. Frikort gäller. Välkomna!

Elisabeth Nordvall, Leg. arbetsterapeut, specialist arbetsterapi psykisk ohälsa, KBT-terapeut steg 1.
Helen Wersén, Leg fysioterapeut, specialist inom onkologi. Utbildning inom psykosomatisk fysioterapi.