Följ oss

Stå upp och jobba efter lunchen - sänker blodsockret.

15 februari 2014

I England har ett läkarteam med Dr John Buckley i spetsen hittat att man ökar förbränningen påtagligt och sänker blodsockret om man står upp och arbetar. Testpersonerna i en studie har stått upp 3 timmar per dag. Detta medför en minskad risk för diabetes, typ 2 samt hjärt-och kärlsjukdomar.

Står man upp hela dagarna under ett år får man en ökad förbränning som kan jämföras med att springa 10 marathon under samma period.

Vi som hjälper människor med ryggbesvär vet att man också får ett påtagligt minskat tryck i diskarna jämfört med sittande.

Glasklart alltså, ökad kaloriförbränning, viktminskning och en bättre rygg :)!
Här kommer ett konkret tips, dela upp stående arbete i två omgångar, direkt på morgonen och även direkt efter lunch. Totalt ca 3-4 timmar.

Lycka till! /Anders Jansten


 Dr John Buckley and a team of researchers from the University of Chester.