Följ oss

Roligt resultat av kundundersökning - NKI 2009

18 maj 2010

 

Nöjd kund index 2009 Adolf Fredriks Fysiocenter gör årsvis en utvärdering av verksamheten. Genom att skicka ut enkäter där våra kunder får göra en bedömning av olika områden av vår verksamhet strävar vi efter att hela tiden bli bättre och öka trivseln för våra kunder Ovan ser man utfallet av 2009 års enkät. Vi har använt oss av en tiogradig skala där 1 markerar mycket dåligt upp till 10 som markerar mycket bra. Vi har haft en positiv trend i ett flertal av kategorierna där vi redan ligger mycket högt: ”Lyhördhet & närvaro”, ”Terapeutens yrkeskompetens” samt ”Hjälpen du fått”. Vi bedöms mycket högt vilket vi tycker är oerhört glädjande eftersom det är viktiga parametrar i vår värdegrund. Men när vi blickar framåt vill vi självklart göra ytterligare förbättringar och vi strävar hela tiden efter att bli bättre och bättre för att ha så nöjda kunder som möjligt.  Att ha mycket nöjda kunder är en del i vår vision!