Följ oss

På Sabis utför vi lite drygt 2000 massagebehandlingar per år..

8 juni 2015

Helene Pellvik, HR-Generalist


Massage är som jag tror de flesta förstår väldigt bra för att förebygga muskelrelaterad värk i nacke och axlar. Jag träffade Helene Pellvik, HR-Generalist på Sabis som är en av våra största kunder, och ställde två frågor.
/ Anders Jansten

- Ni har Adolf Fredriks Fysiocenters massageterapeuter på 25 av era arbetsplatser, varför har ni valt det?

Vi vill erbjuda alla våra medarbetare möjlighet till subventionerad massage på arbetsplatsen 2 ggr/månad. Medarbetaren betalar 150 kr, som dras från lönen. Resten subventioneras av oss som arbetsgivare. Vi månar om våra medarbetares hälsa och välmående. Många har fysiskt tunga arbeten i våra butiker, restauranger och hotell och kan lätt drabbas av belastningsskador. Vi har även en del medarbetare som arbetar med stillasittande arbete på kontor. Där är det andra spänningar som kan uppstå i nacke, axlar och rygg. Vi har valt att samarbeta med Adolf Fredriks Fysiocenter eftersom de är professionella och lätta att samarbeta med. Vi är mycket nöjda med vår relation!

- Vad förväntar ni er att tjänsten ska resultera i?
Vi upplever att våra medarbetare mår bättre med regelbunden massage. Vilket i sin tur resulterar i minskade sjukskrivningar och högre arbetsprestation.