Följ oss

Ny studie visar att naprapatbehandling kortar ortopedens väntelista

30 augusti 2010

Leg.Naprapat Titti Lilje är huvudförfattare till en studie som publiceras i Clinical Journal of Pain i september.

Bakgrunden till studien är att det i Sverige ofta är långa köer till Ortopedmottagningarna. Många av de patienterna har dessutom besvär som inte nödvändigtvis måste tas om hand av en ortoped. Här tittade man på 72 patienter som hade muskeloskeletala besvär, ej akuta, som troligen inte var aktuella för kirurgi. De fick behandling av naprapat och jämfördes sedan med en kontrollgrupp som inte fick någon behandling.

Efter 12, 24 och 52 veckor följdes de upp med avseende på smärta, funktion och uppfattad förbättring. Efter 52 veckor fanns det en, statisktiskt signifikant, större förbättring hos gruppen som fått naprapatbehandling än i kontrollgruppen. 62% i behandlingsgruppen hade också självmant tagit bort sig från kön till ortopeden.

Studien visar alltså att manuell behandling, av förslagsvis naprapat, är värt att prova om man har muskuloskeletala besvär som troligen inte behöver opereras!