Följ oss

Naprapat Stockholm

27 november 2013

Behöver du en naprapat i Stockholm som kan behandla rygg, nacke, muskler eller leder med fokus på funktion och smärtlindring?

Adolf Fredriks Fysiocenters legitimerade naprapater är specialiserade inom OMT och har bland annat examen i OMI och idrottsmedicin. Vid indikation används även akupunktur, stötvågsbehandling, laser och TENS/NMES. För bästa resultat kompletteras naprapatbehandling ofta med funktionell träning samt specifik rygg- och nackträning i medicinskt utvald utrustning.

675 kr för en naprapatbehandling.  Boka från www.affysiocenter.se

Vad är naprapati?

Naprapatin har en stark nordisk förankring och är sedan länge den klart dominerande grenen inom manuell medicin i Norden. I Sverige finns drygt 750 legitimerade naprapater och i Finland finns knappt 100. I Norge växer naprapatin lavinartat och varje år utexamineras mellan 25 och 35 studenter vid Naprapathögskolan i Stockholm.

En legitimerad naprapat har en mycket bred grund att stå på vad gäller såväl grundmedicinska och humanbiologiska kunskaper som kunskaper inom naprapatins karaktärsområde, den manuella medicinen, och de behandlingstekniker den omfattar.En legitimerad naprapat har fått sin legitimation av Socialstyrelsen efter ca 9 månaders praktik inom primärvården, tex ortopedmottagning och etablerad naprapatklinik.

Specialisering

Naprapaternas specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Detta innebär en stor bredd såväl vad gäller teoretiska kunskaper, vilket ger goda differentialdiagnostiska möjligheter, som rent kliniskt/praktiska kunskaper. Något som ger en mångfald av möjligheter vid naprapatibehandling av patienter.

Förebyggande behandling för att undvika återfall

Verksamhetsområdet naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Naprapatbehandling sker genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

Naprapatbehandlingen präglas av ett helhetstänkande och är inriktad mot att finna orsaken till besvären. Därför kompletteras ofta manuella behandlingsmetoder med annan fysikalisk behandling, och förebyggande eller rehabiliterande träning, för att om möjligt undvika återfall.

Då den ovan nämnda kunskapen om rörelseorganens specifika funktion kombineras med goda kunskaper i biomekanik faller det sig naturligt att även ergonomi är ett område naprapater väl behärskar vilket ytterligare förstärker möjligheterna till en helhetssyn samt medger behandling av de flesta patientkategorier med besvär och smärta från rörelseorganen. 

Fler metoder kombineras under en naprapatbehandling:

- Manipulation som är naprapatens viktigaste behandlingsmetod är en teknik där man med olika behandlingsgrepp normaliserar rörligheten och funktionen i leder. Här använder naprapaten mycket specifika handgrepp som utförs med hög hastighet, litet rörelseutslag och med så lite kraft som möjligt.


- Mobilisering är ett alternativ till manipulation som skiljer naprapaten från de flesta andra yrkesgrupper inom manuell medicin. Vid mobiliseringen tas mycket specifika och lednära handgrepp som sedan utförs långsamt till skillnad från manipulationen. Även mobiliseringen används för att normalisera ledrörligheten och återvinna funktionen.


- Triggerpunktsbehandling används för att minska lokal smärta men även smärtutstrålning. De spända muskelsträngarna behandlas med flera olika metoder där muskeltöjning är en gemensam komponent.


- Muskeltöjning (stretching) används för att minska muskelspänning och normalisera rörlighet och funktion.

- 
Klassisk massage av muskler och bindväv för att mjuka upp vävnaden, minska muskelspänning samt öka cirkulationen. Dessa effekter gör massagen mycket effektiv i smärtlindrande syfte.

- 
Naprapaten ger ofta träningsråd. Här ställs alltid patientens styrka i relation till rörligheten och övningarna kan bestå av såväl muskeltöjning som specifik eller allmän styrke- och konditionsträning.

- 
Råd om ergonomi och hur patienten skall klara sitt vardagliga liv är andra viktiga delar som diskuteras. Naprapaten har god kunskap i att göra arbetsplatsanalyser och i att åtgärda eventuella problem.


- Olika fysikaliska hjälpmedel som stötvågsbehandling, TENS, ultraljud, medicinsk laser och djupverkande värmebehandling (kapacitiv el) användes som komplement i behandlingen. Inom till exempel idrottsskadebehandlingen, som är ett viktigt område för naprapater, är dessa metoder viktiga. De flesta naprapater på Adolf Fredriks Fysiocenter har dessutom vidareutbildning i akupunktur.