Följ oss

När gjordes en ergonomigenomgång senast?

20 september 2017

Finns inga regler för hur ofta man måste göra en ergonomigenomgång men arbetsgivaren har ett tydligt ansvar för att hålla nere risken för belastningsbesvär och kontinuerligt se över arbetsmiljön. 
Handlar det om att skaffa sig alla det senaste ergonomiprodukterna? Nej, inte alls. På det flesta kontor finns bra förutsättningar för en god ergonomisk miljö bara all personal är väl införstådda med hur kontorsutrustningen ska användas samt vad som händer i rygg, nacke och muskler när utrustningen används fel.
Detta samt individuella inställningar för var och en på kontoret väljer jag att lägga fokus på.
För en offert maila

Anders Jansten, legitimerad naprapat sedan 1992, 15 års erfarenhet av ergonomiska genomgångar på kontor och medicinska labb. Medlem i svenska ergonomisällskapet.