Följ oss

Minskat stillasittande lika viktigt som ökad fysisk aktivitet.

16 oktober 2011

Nytt synsätt på fysisk aktivitet och stillasittande.Det är inte så ovanligt att vi på mottagningen träffar patienter som tror att vardagsmotion som tex promenader och cykling till arbetet inte ger så mycket.
Man vill hellre "ta ut sig ordentligt" på gymet eller i löpspåret. Dessa föreställningar får vi från och med nu omvärdera.

Ny forskning av den mycket duktiga fotbollsspelaren och sjukgymnasten Elin Ekblom-Bak visar att hög dos av stillasittande oberoende av övrig fysisk aktivitet ökar risken för flertalert av våra stora folksjukdomar och förtida död.

I en australiensk studie visar det att för varje ytterligare stillasittande timme (mätt i tid framför TV) ökade risken för ohälsa med 26 % (hos kvinnor) OAVSETT övrig hög- eller mellanintesiv träning vid sidan om.
Mot detta kan jämföras att risken minskar med 28% genom 30 minuters ökad lågintensiv aktivitet.

I en annan studie fann man att överviktiga personer kunde ökat energiförbrukningen med 350 kcal (en liter läsk) enbart genom att stå upp istället för att sitta 2 timmar per dag.
Ni som har den fina möjligheten att stå upp vid ett höj- och sänkbart skrivbord och arbeta, se till att ta vara på det.

Vi måste alltså ta hänsyn till två skilda beteenden: Å ena sidan regelbunden fysisk aktivitet som en skyddande faktor, å andra sidan stillasittande som en riskfaktor. Detta får således en klinisk relevansför oss som terapeuter, det handlar inte bara om att förskriva regelbunden motion utan att tala om riskfaktorerna vid stillasittande, på kontorsstolen, framför TVn, i bilen etc.

TA PAUSER PÅ JOBBET, STÅ UPP OCH ARBETA OM DU KAN, PROMENERA TILL AFFÄREN ELLER JOBBET ISTÄLLET FÖR ATT TA BILEN OSV.......

Lev väl,

/Anders Jansten