Följ oss

Mindfulness och stresshantering VT-2019

18 januari 2019

Välkommen att anmäla ditt intresse till receptionen. Ring 08-300402 eller maila receptionen@affysiocenter.se. Du börjar med att boka ett individuellt bedömningssamtal.
Elisabeth Nordvall, Leg. arbetsterapeut, mindfulnessinstruktör, KBT-terapeut steg 1

Stresshantering i grupp
Tid: Måndagar kl. 17.30-19.00
Start den 28 januari 2019
12 tillfällen

Gruppbehandlingen inriktar sig mot stressrelaterade besvär, upplevd ohälsa, risk att bli sjukskriven eller redan är sjukskriven p.g.a. stressrelaterade besvär t.ex. på grund av bristande återhämtning och stress i vardagen. Dessa moment ingår: Kognitiv beteendeterapi (KBT). Acceptance Commitment Therapy (ACT). Att identifiera och omstrukturera aktivitetsmönster Strategier vid stresshantering och aktivitetsbalans. Mindfulness i vardagen. Avspänningstekniker. Stöd och strategier för att hantera sömnbesvär.

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner samt hantering av krav är moment som finns med i programmet. Utforskande av vad som är värdefullt och viktigt för dig ingår. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande. Behandlingen innebär också ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Det är betydelsefullt att du är motiverad att delta på alla grupptillfällen om inte sjukdom eller något annat oförutsett inträffar. I behandlingen ingår en individuell mittenavstämning och ett vidmakthållandesamtal efter gruppavslut.

Mindfulness i grupp
Tid: Måndagar kl. 15.45-16.45
Start den 4 februari 2019
8 tillfällen

Genom mindfulnessövningar tränar du din uppmärksamhet på stunden här och nu. Det handlar om att stanna upp och bli medveten om dina sinnestillstånd, tankar, impulser och kroppsliga upplevelser. Man över att observera saker som du är i stunden utan att värdera eller döma dem. Syftet är att underlätta mer medvetna val. Genom medveten närvaro får du en metod och ett förhållningssätt som visat effekt när det gäller att hantera stress och öka fokus i din vardag. Den är en upplevelsebaserad träningsform med meditation, avspänning och andningsövningar. Egna hemuppgifter och övning i vardagen mellan grupptillfällen ingår också. Vid gruppavslut så erbjuds du att boka ett vidmakthållandesamtal.