Följ oss

Läge för stresshantering? Gör ett snabbtest här!

30 mars 2017

Stressad och har dålig sömn?
Gör ett test, klicka på länk här nedan.

STRESSTEST

SÖMNTEST

Vill du ha en mer utförlig bedömning, ring oss på 08-300402 eller maila så bokar vi in ett samtal. Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Den som upplever ohälsa, riskerar bli sjukskriven eller redan är sjukskriven p.g.a. stressrelaterade besvär t.ex. på grund av bristande återhämtning och stress i vardagen, sömnbesvär eller lättare psykisk ohälsa såsom t.ex. oro, ångest, nedstämdhet är välkommen att söka till oss. 

Kontakten börjar med ett bedömningssamtal.  

Behandling som erbjuds:
Stresshantering, främst i grupp.
Sömnbehandling

Dessa moment och delar kan ingå:
Kognitiv beteendeterapi (KBT).
Att identifiera och omstrukturera aktivitetsmönster (Redesigning Daily Occupations).
Strategier vid stresshantering.
Mindfulness i vardagen.
avspänningstekniker.
Stöd och strategier för att hantera sömnbesvär.  

Behandling i stresshantering inriktar sig på att öka balansen i vardagen genom ett mer hanterbart och hälsofrämjande mönster. Självanalys sker genom kartläggning och att identifiera hinder och resurser. Behandlingen innebär också ett eget förändringsarbete genom hemuppgifter och att tillämpa strategier och mål i vardagen. Att lyfta medvetenheten om tankar, känslor och kroppsliga reaktioner ingår. Syftet är att öka hälsa och välbefinnande.

Leg. Arbetsterapeut, KBT steg 1.
Elisabeth Nordvall