Följ oss

Kundnöjdhet på Fysiocenter

10 januari 2014

Vi mäter kundnöjdhet årligen. Under dec 2013 gick en webbenkät ut till patienter som under året besökte oss för första gången.
Glädjande nog så är patienterna nöjda med det dom själva tycker är allra viktigast, tex terapeutens kompetens, engagemang och lyhördhet. Här finns en sammanställning av resultatet, LÄS HÄR 

Vi lägger även ut SAMTLIGA kommentarer som inkommer i samband med enkäten, Ris som Ros.
LÄS KOMMENTARER HÄR