Följ oss

KBT för att hjälpa våra kunder till livsstilsförändringar

20 februari 2013


Vi vet alla hur svårt det kan vara att komma igång med regelbundna sunda vanor - motionera och äta bättre.
Ännu svårare är det att upprätthålla förändringar över lång tid.

För att kunna hjälpa till på bästa sätt med det har vi på Fysiocenter i jan 2013 haft en workshop med en legitimerad psykolog med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT).
Workshopen har gett oss ökad insikt i hur vi människor fungerar och vad vi behöver för att kunna uppnå förändringar. Vi har lärt oss grundläggande evidensbaserade tekniker baserade på KBT för att kunna hjälpa människor att hitta sin egen motivation till förändring.

På bilden från vänster: Petra, Mats, Malin, Yulian, Ulrika, Christina, Mathias och Inger