Följ oss

Ergonomigenomgång ute hos kund

17 februari 2014

Anders Jansten utför en ergonomirond på Svensk handels arbetslöshetskassa

Idag var jag ute hos en kund, Svensk Handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa, och gick ergonomirond. Möttes av ett stort engagemang vilket alltid är roligt.

Vanligaste upplägget är att jag inleder med en föreläsning ca 30-45 minuter och därefter utför individuella genomgångar ute på rummen.

Mitt främsta budskap under en ergonomigenomgång är vikten av variation. Försök hitta olika sätt att variera arbetsbelastningen/ställningen. Många har tyvärr fortfarande en något överdriven tro på "den perfekta sittställningen".

/Anders Jansten