Följ oss

Hjärtstartare på Fysiocenter

17 februari 2011

Nu har vi en Hjärtstartare på Fysiocenter Drottninggatan.
Det är ungefär lika naturligt som att ha en brandsläckare. Idag finns hjärtstartare på arbetsplatser, gym, flygplatser, taxibilar osv. Modellerna är mycket enkla att använda och kräver ca en dags utbildning.

Varje år drabbas ca 10 000 människor av ett plötsligt hjärtstopp. Av dessa överlever cirka sju procent. Chansen att överleva minskar med minst 10 procent för varje minut som går. Med en hjärtstartare nära till hands ökar möjligheten att överleva med mer än 50 procent.

Vi har valt en halvautomatisk modell utvecklad för att användas av både lekmän och professionell personal.
Genom Petter Henriksson, med 18 års erfarenhet inom ambulansen, erbjuder vi utbildning samt försäljning av hjärtstartare.
Kontakta Anders på 0706003670 för mer information.