Följ oss

Höftbesvär, Pincer, inklämning

21 februari 2015

18 feb höll Fysiocenter en föreläsning om sk inklämningsbesvär i höftleden. Ortopedläkare Rami Elias på Specialistcenter Scandinavia som även har mottagning varannan onsdag på Fysiocenter pratade om bla orsak och behandling. Här nedan har vi gjort en mycket enkel sammanfattning av genomgången.


Pincerförändring i höftleden, impingement, inklämning.
Något högre grad hos kvinnor än män, men är relativt vanligt hos båda könen.
Besvär man dras med under lång tid. Fysioterapi har ofta begränsad effekt.
Ofta smärta och stelhet vid framåtböjning av lårbenet. Ibland bara stelhet men vanligast är kombinationen av smärta och stelhet.
Smärta vid sittande eller då man kliver upp från sittande. Även vid trappuppgång och andra aktiviteter som innebär framåtböjning av lårbenet, t ex att knyta skor eller huksittande. 
Det kan kännas lite bättre när man lutar sig bakåt.
Ofta problem med smärta från sätesregionen och i ljumsken vid gång och utåtvridning av benet.

Orsak
Bendelen på ledpannan och ledläppen som ska begränsa benets rörlighet blir klämt av lårets rörelser vilket i regel ger patologiska förändringar i strukturerna. Det föregås ofta av en lång tids repetitivt slitage.
Se FILM
Idrottare som tex gymnaster är särskilt utsatta. Symptomen kan uppträda senare i livet. Vissa människor har anatomiska förutsättningar som ökar risken för Pincerförändringar. En hypotes är att dessa förändringar ökar risken för artros i höftleden.

Behandling
Med höftartroskopi kan man avlägsna det överhäng i ledpannan som orsakar det trånga förhållandet (inklämningen) i leden samtidigt som man rekonstruerar den ledläpp som ska skydda och smörja leden.

Rätt utförd rehabiliteringen efteråt är mycket viktigt för att nå bästa resultat. På Adolf fredriks Fysiocenter finns särskild kompetens för att ta hand om dessa patienter. Generellt sett går rehabiliteringen snabbare efter en artroskopisk operation till skillnad från ett öppet ingrepp.