Följ oss

Fysiocenter kvalitetssäkrat med certifiering från dec 2012

6 januari 2013

I nästan 6 månader har vi jobbat hårt med kvalitetssäkringen och detta har nu i december 2012 resulterat i en certifiering av Kvalpraks KIV, (kvalitet i vården). Se mer info på  http://www.kvalprak.com/products_kiv.php 
Systemet kan liknas vid ISO 9001 men är mer specifikt anpassat för verksamheter inom vården.
Syftet är att strukturera verksamheten optimalt och ge patienter bästa möjliga vård där risker av alla slag ska minimeras.

Efter att Socialstyrelsens nya föreskrifter 2011:9 trädde ikraft är det nu ännu viktigare att arbeta på ett effektivt och strukturerat sätt, något som KIV hjälper verksamheten att uppnå.

Vi hoppas att fler i vår branch följer vårt exempel, det är nämligen väldigt få som har en certifiering inom detta.

Certifikat KIV Adolf Fredrik 2012.pdf

/ Teamet på Fysiocenter