Följ oss

Föreläsning, hur vi jobbar med patienter som mår dåligt av sin stress

24 april 2013

11 april höll sjukgymnast och naprapat Ulrika Strandqvist på Fysiocenter och psykolog Margareta Svaneby från kbtgruppen en föreläsning om behandling mot stress.

Vi håller denna igen 15 maj, kl 11.00-13.00 inkl en lunch vi bjuder på. Finns några få platser kvar.
Anmäl er på
Stress som tillstånd involverar hela kroppen. Vanliga problem är sömnstörning, huvudvärk, rygg- och nackvärk och dessutom många emotionella reaktioner som nedstämdhet och otillräcklighet. Stressproblematik ökar och vi ser dagligen på våra respektive mottagningar det lidande som stress kan medföra.

Ulrika berättar om hur vi fysioterapeuter behandlar dessa tillstånd med tekniker såsom manuell fysikalisk behandling, avspänning, akupunktur och basal kroppskännedom.

Margareta Svaneby, en av kbtgruppens leg psykologer i Stockholm och Göteborg är vana vid psykologisk behandling av stress och har utarbetat stressprogram utifrån de senaste vetenskapliga rönen. Margareta berättar om hur de med effektiva metoder utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) kan få tillbaka individer från sjukskrivning till arbete och ge redskap att hantera stress på sikt vilket minskar risk för återfall.

/Anders