Följ oss

Barn och Fysisk aktivitet del 2

25 januari 2012

I förra texten lovade jag en totalt sammanställning av alla positiva effekter av träning, här följer de:

Minskad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar
Minskad utveckling av åldersdiabetes
Minskad risk för frakturer (förebygger benskörhet och ökar benmassan)
Ökad muskelstyrka och hållfasthet i senor och ligament
Förbättrad balans- och koordinationsförmåga
Minskad risk för tjocktarmscancer
Ökad kondition – förbättrad koncentration
Minskad risk för belastningsskador
Ökad fysisk utveckling och rörlighet
Positiv inverkan på olika komponenter inom immunförsvaret
Påverkar övervikt/behåller idealvikt
Bättre stresstolerans och minskad nedstämdhet
Bättre självuppfattning och självförtroende – väldigt viktigt för mental styrka!
Ökad inlärningsförmåga
Stimulerar barns sociala och mentala utveckling
Bättre koncentrationsförmåga
Förbättrad psykisk hälsa och allmänt välbefinnande
Ger ökad energi och bättre sömn
Bättre kroppsuppfattning
Bättre livskvalitet

Vi kan också dela upp det så här:

HUDEN; Blir yngre, slätare och mer elastisk av ökad cirkulation, vilket träningen ger.

HJÄRTAT; Konditionen förbättras. Risken för hjärtinfarkt minskar. Hjärtats slagvolym ökar och du får ökad syreupptagningsförmåga. Arbets- och vilopuls blir lägre, vilket är bra.

MUSKLER; Ökar sin kapacitet att förbruka fett. Antalet små blodkärl i musklerna ökar. Muskelstyrkan ökar.

SKELETTET; Blir starkare. Ledbrosket stärks vilket motverkar smärtor i leder. Risken för benskörhet minskar.

FÖRBÄTTRAT IMMUNFÖRSVAR; Motståndskraften mot bland annat infektionssjukdomar ökar.

LEDER; Hållfastheten i leder, ledband och senor förbättras.

HJÄRNAN; Ökad produktion av endorfiner, kroppens eget morfinliknande hormon. Dämpar upplevelsen av smärta, minskar risken för depression och förbättrar sömnen. Mindre risk för Alzheimers sjukdom och demens.

BÄTTRE ENERGIBALANS; Konditionsträning ökar energiförbrukningen. Det blir lättare att hålla vikten.

FETTCELLER; Ämnesomsättningen blir högre. Ökad fettförbränning.

BLODET; Blodkärlen behåller sin elasticitet och blir mindre förkalkade. Blodgenomströmningen ökar och kroppens celler får syre snabbare. Kolesterolhalten i blodet minskar.

Det är lätt för vuxna att förstå varför det är viktigt för barnen att få regelbunden fysisk aktivitet, men hur kan man motivera barn som inte vill?

Några punkter att tänka på:

Barn gör som vi gör, det vill säga, om inte föräldrarna tycker om friluftsliv och prioriterar fysisk aktivetet och träning i dess olika former, så kommer inte barnen heller att göra det. Barn måste få hitta något som är roligt och utvecklande. Annars blir det ingen fortsättning. Det är också trevligt om man kan hitta en aktivitet som man själv och barnen kan göra tillsammans. Det hjälper att bo nära friluftsområden, man har sett i studier att barn motiveras mer till aktivitet om det finns grönområden runt omkring. Barnen måste trivas i familj, skola och fritid.

Enkelt, eller hur!? Kanske inte alltid. Om det behövs förändring i familjens situation, ta då en sak i taget. Försök aldrig göra eller förändra allt på en gång…

Räkna ut BMI gränser för barn:

http://www.fass.se/LIF/RootMedia/Portalredaktion/Media/553204/Animeringar/BMI-svensk.swf

Referenser

http://www.friskinaturen.org/media/den_byggda_milj_ns_p_verkan_p__fysisk_aktivitet_fhi.pdf

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_2618/ImageVaultHandler.aspx

Lycka till!

Text: Shirin Zarur