Följ oss

AFFC förvärvar aktierna i Eva Rask Företagsmassage AB

6 april 2012

Vi fick den 16 mars 2012 äran att förvärva 100% av aktierna i Eva Rask Företagsmassage AB.

Eva Rask Har under många år framgångsrikt drivit Företagsmassage med sina fantastiskt duktiga massörer. Med företaget kommer 20-talet företagskunder där personalen terminsvis med undantag för sommar- och juluppehåll får massage ute på sina arbetsplatser.
Det är kul och och också smickrande när Fysiocenter får erbjudandet att driva verksamheten vidare. Särskilt glädjande är det att Eva Rask själv kommer att vara en inspirationskälla och stöd även framöver.
/Anders


Eva Rask och Anders Jansten